İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARI | BİLGİ HAZİNESİ
Buradasınız: Ana sayfa » Matematik » İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARI

İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARI

S1) a , b , c ve d sayılarının aritmetik ortalaması 44 ise , d sayısı kaçtır ?

A) 72 B) 68 C) 60 D) 48

S2) 10 sayının aritmetik ortalaması 24 tür. Bu sayılardan 8, 10 ve 12 olan sayılar çıkarılırsa geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?

A) 28 B)30 C)34 D) 36

S3) 15 , 19 , 17 , 22 , 27
Yukarıdaki sayı dizesinin aritmetik ortalaması ile medyanı arasındaki fark kaçtır ?
A) 1 B) 3 C)5 D)13
S4) 3 , 5 , 7 , 9 , 9 , 9 , 12 , 13 , 13, 13 , 13
Yukarıdaki sayı dizisinin mod u ile medyanı kaçtır?

A) 25 B)24 C)23 D)22
S5)Bir sınıftaki öğrencilerin 18 i esmer, 6 sı sarışın , 24 ü de kumraldır. Bu öğrencilerin tamamı bir daire grafiğinde gösterilirse esmer öğrencilerin dilimine ait merkez açı kaç derece olur ?
A) 180 B)135 C) 90 D) 60

6)Ortalamaları 45 olan 4 sayıya hangi sayı eklenirse yeni ortalama 48 olur ?

A)40 B)54 C)60 D)64

7) 4, 2 , 7, 6, 10 , 8, 12, 16, 14, 13 dizisini medyanı kaçtır ?

A)5 B) 6 C) 8 D)9

S8) 5 , 12 , 8 , 8 , 8 , 6 , 6 dizininin mod u kaçtır ?
A) 6 B)5 C)8 d)12

S9)Bir otobüsteki 20 yolcunun yaş ortalaması 36 dır. Yolculardan 2 si otobüsten inince geriye kalan yolcuların yaş ortalaması 34 oluyor. Buna göre inen iki yolcunun yaş ortalaması kaçtır ?
A)52 B)53 C)54 D)56
S10)9 , 11, 12 , 13, 13, 16 , 18 , 18 , 18 , 24 , 33 sayı dizisinin modu kaçtır ?
A) 11 B)13 C)18 D)24
S11) 10 , 12, 13 , 14, 16 , 17 , 19 , 21, 23 sayı dizisinin medyanı kaçtır ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17
CEVAPLAR
C1 )a + b + c / 3 = 36 ise a + b+ c = 108 dir.
a + b + c + d = 44 ise a + b + c + d = 176 dır.
108 +d = 176 ise d = 68 dir.
Cevap : B
C 2) 10 sayını toplamı 24.10 =240 dır.
Çıkarılan sayıların toplamı = 8+10+12 = 30 dur.
240 – 30 = 210 (kalan 7 sayının toplamı )
210 / 7 = 30 (kalan sayıların aritmetik ortalaması )
Cevap : B
C3) Dizinin terimleri küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 15 , 17, 19, 22, 27 medyanının 19 olduğu görülür.
A.O. =15 +17 +19 + 22+27 / 5 = 20 ise 20-19 =1 bulunur.
Cevap : A
C4) 3 , 5, 7 , 9 , 9 , 9 , 12, 13, 13 , 13 , 13 dizinin mod u 13, medyanı 9 dur.
Buna göre 9 + 13 = 22 bulunur

C5) Dairenin tümü 360° lik alandır. Buna göre ,
Sınıf mevcudu = 18+6+24
= 48 dir.
48 öğrenci 360° ile gösterilirse,
18 öğrenci x ile gösterilir.

x = 360.18/48 = 135° Cevap : B
6) Terimler Toplamı
A.O =
Terim Sayısı
Bu eşitlikten yararlanarak terimler toplamına x diyelim. 45 = x / 4 ise x = 180 olur.Eklenen sayıya da y diyelim. O halde 48 = 180+ y /5 ise
240 = 180+y
y = 60 dır.
Cevap : C
C7) Dizisinin terimleri küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 bulunur. Dizinin terim sayısı çifttir . O halde medyan ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır. Medyan = 8+10/2 = 9 bulunur.
Cevap : D
C8 ) Dizinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı 3, 5, 8, 8 , 8 ,6 , 6 , dir. Bu dizinin mod u 8 dir.
Cevap : C
C9) A.O = Terimler toplamı / Terim Sayısı dır. Buna göre ,
Terimler toplamına x diyelim . O halde 36 = x/20 ise x = 720 bulunur .
Otobüsten iki kişi indikten sonraki yolcuların taşlarının toplamı y olsun.
O halde 34 = y /18 y = 612 dir.
720- 612 = 108 108/ 2 = 54 tür.
Cevap : C
C10) Dizide en çok tekrarlanan sayı 18 olduğundan dizinin mod u 18 dir
Cevap : C
C11) 8 , 10, 12, 13 ,14 , 16, 17, 19, 21, 23 dizinin küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Dizinin terim sayısı çifttir. O halde medyan ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır.
14+ 16 /2 =15
Cevap :B

Popüler Aramalar

istatistik ile ilgili sorular ve cevapları (2)grafikler ile ilgili sorular ve cevapları (1)grafiklerle ilgili sorular ve cevapları (1)

Bu konuyu sosyal medyada paylaşın
Sponsorlu bağlantılar
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Sıradaki Konu Başlıkları
******************

Etiketler:,
Yorum yapın

Benzer Konu Başlıkları
Sponsorlarımız
Son Eklenen Resimler
Sponsorlarımız