İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARI | BİLGİ HAZİNESİ
Buradasınız: Ana sayfa » Matematik » İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARI

İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLARI

S1) a , b , c ve d sayılarının aritmetik ortalaması 44 ise , d sayısı kaçtır ?

A) 72 B) 68 C) 60 D) 48

S2) 10 sayının aritmetik ortalaması 24 tür. Bu sayılardan 8, 10 ve 12 olan sayılar çıkarılırsa geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?

A) 28 B)30 C)34 D) 36

S3) 15 , 19 , 17 , 22 , 27
Yukarıdaki sayı dizesinin aritmetik ortalaması ile medyanı arasındaki fark kaçtır ?
A) 1 B) 3 C)5 D)13
S4) 3 , 5 , 7 , 9 , 9 , 9 , 12 , 13 , 13, 13 , 13
Yukarıdaki sayı dizisinin mod u ile medyanı kaçtır?

A) 25 B)24 C)23 D)22
S5)Bir sınıftaki öğrencilerin 18 i esmer, 6 sı sarışın , 24 ü de kumraldır. Bu öğrencilerin tamamı bir daire grafiğinde gösterilirse esmer öğrencilerin dilimine ait merkez açı kaç derece olur ?
A) 180 B)135 C) 90 D) 60

6)Ortalamaları 45 olan 4 sayıya hangi sayı eklenirse yeni ortalama 48 olur ?

A)40 B)54 C)60 D)64

7) 4, 2 , 7, 6, 10 , 8, 12, 16, 14, 13 dizisini medyanı kaçtır ?

A)5 B) 6 C) 8 D)9

S8) 5 , 12 , 8 , 8 , 8 , 6 , 6 dizininin mod u kaçtır ?
A) 6 B)5 C)8 d)12

S9)Bir otobüsteki 20 yolcunun yaş ortalaması 36 dır. Yolculardan 2 si otobüsten inince geriye kalan yolcuların yaş ortalaması 34 oluyor. Buna göre inen iki yolcunun yaş ortalaması kaçtır ?
A)52 B)53 C)54 D)56
S10)9 , 11, 12 , 13, 13, 16 , 18 , 18 , 18 , 24 , 33 sayı dizisinin modu kaçtır ?
A) 11 B)13 C)18 D)24
S11) 10 , 12, 13 , 14, 16 , 17 , 19 , 21, 23 sayı dizisinin medyanı kaçtır ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17
CEVAPLAR
C1 )a + b + c / 3 = 36 ise a + b+ c = 108 dir.
a + b + c + d = 44 ise a + b + c + d = 176 dır.
108 +d = 176 ise d = 68 dir.
Cevap : B
C 2) 10 sayını toplamı 24.10 =240 dır.
Çıkarılan sayıların toplamı = 8+10+12 = 30 dur.
240 – 30 = 210 (kalan 7 sayının toplamı )
210 / 7 = 30 (kalan sayıların aritmetik ortalaması )
Cevap : B
C3) Dizinin terimleri küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 15 , 17, 19, 22, 27 medyanının 19 olduğu görülür.
A.O. =15 +17 +19 + 22+27 / 5 = 20 ise 20-19 =1 bulunur.
Cevap : A
C4) 3 , 5, 7 , 9 , 9 , 9 , 12, 13, 13 , 13 , 13 dizinin mod u 13, medyanı 9 dur.
Buna göre 9 + 13 = 22 bulunur

C5) Dairenin tümü 360° lik alandır. Buna göre ,
Sınıf mevcudu = 18+6+24
= 48 dir.
48 öğrenci 360° ile gösterilirse,
18 öğrenci x ile gösterilir.

x = 360.18/48 = 135° Cevap : B
6) Terimler Toplamı
A.O =
Terim Sayısı
Bu eşitlikten yararlanarak terimler toplamına x diyelim. 45 = x / 4 ise x = 180 olur.Eklenen sayıya da y diyelim. O halde 48 = 180+ y /5 ise
240 = 180+y
y = 60 dır.
Cevap : C
C7) Dizisinin terimleri küçükten büyüğe doğru sıralanırsa 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 bulunur. Dizinin terim sayısı çifttir . O halde medyan ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır. Medyan = 8+10/2 = 9 bulunur.
Cevap : D
C8 ) Dizinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı 3, 5, 8, 8 , 8 ,6 , 6 , dir. Bu dizinin mod u 8 dir.
Cevap : C
C9) A.O = Terimler toplamı / Terim Sayısı dır. Buna göre ,
Terimler toplamına x diyelim . O halde 36 = x/20 ise x = 720 bulunur .
Otobüsten iki kişi indikten sonraki yolcuların taşlarının toplamı y olsun.
O halde 34 = y /18 y = 612 dir.
720- 612 = 108 108/ 2 = 54 tür.
Cevap : C
C10) Dizide en çok tekrarlanan sayı 18 olduğundan dizinin mod u 18 dir
Cevap : C
C11) 8 , 10, 12, 13 ,14 , 16, 17, 19, 21, 23 dizinin küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Dizinin terim sayısı çifttir. O halde medyan ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır.
14+ 16 /2 =15
Cevap :B

Bu konuyu sosyal medyada paylaşın
Sponsorlu bağlantılar
ARADIĞINIZI BULAMADIYSANIZ BURADAN ARAYIN

Sıradaki Konu Başlıkları
******************

Etiketler:,
Yorum yapın

Benzer Konu Başlıkları